От 1 април кубик вода в София, който в момента струва 1.82 лв. с ДДС, вече ще се се плаща от домакинствата по 2.16 лв. Това е повишение от 18 процента.

Предложението на "Софийска вода" бе водата да поскъпне с 32 на сто през 2017 г., догодина – с 47 процента, през 2019 г. - с 57%, през 2020 г .- с 64%, а през 2021 г. - със 71 процента.

На работна група е възложено в срок от три дни да прецени дали при определяне на цената на водата трябва да се приложи записаната в концесионния договор между Столичната община и "Софийска вода" норма на печалба от 17% или определената от КЕВР през април 2016 г и оспорвана пред Върховния административен съд норма от 9.94%, която при това през януари 2017 г. отново е била променена от регулатора на 17 на сто.

Заради оказания при общественото обсъждане на новите цени натиск върху регулатора от страна на Столичният общински съвет, омбудсмана и редица потребителски организации, според които цените не са икономически обосновани и нормата на печалба е прекалено висока, което бе прието като аргумент от КЕВР, първоначалните очаквания бяха, че тарифите ще бъдат ревизирани надолу.

На закритото заседание на комисията обаче преобладаващи са били становищата, че КЕВР трябва да прилага записаната в концесионния договор норма на възвръщаемост.
 
Председателят на регулатора Иван Иванов е бил за преработка на бизнесплана с норма на печалба от 9.94%, но колегите му не са били съгласни с това, посочвайки, че КЕВР не може да променя записани в концесионния договор клаузи, съобщава Медиапул.

Дори Иванов е критикуван, че иска да се изкара защитник на обществените интереси, независимо че нормативните разпоредби изискват прилагане на норма на възвръщаемост от 17%. Той обаче защитава тезата с аргумента, че Законът за регулиране на водните и канализационните услуги изисква икономически обоснована норма на възвръщаемост, независимо от записаната в концесията.