Възстановявам плановата оперативна дейност на територията на София-град. Това се посочва в заповед на директора на Столичната регионална здравна инспекция д-р Данчо Пенчев, публикувана на сайта на СРЗИ.

Заповедта влиза в сила от днес, 19 април.

Здравните власти спряха плановия прием в болниците в редица градове в страната в началото на март.

Тогава в областите Пловдив, София и Бургас се увеличиха леглата за прием на пациенти с COVID-19.

Също така се забраняваха посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ на територията София-град, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадии. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.