Въвеждат се допълнителни противоепидемични мерки за общините Ловеч и Троян от 24 октомври до 8 ноември. Причината е наблюдаващия се съществен ръст на заболели от COVID-19, като е достигната 14-дневна заболеваемост в област Ловеч 99,5 на 100 хиляди, за периода 8-21 октомври, а регистрираните случаи са предимно на територията на двете общини. Решението е взето на неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване, съобщават от областната администрация.

Мерките се въвеждат със заповед на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Ловеч, съгласувана с главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.

Според нея се разпорежда в дадения период всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо; задължително носене на защитни маски за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 метра между работещите.

В обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, няма да се допускат повече от един човек със защитна маска на 2,5 кв. метра площ. В тези обекти трябва да се извършва дезинфекция минимум 4 пъти на ден. В заведенията за хранене между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси дистанцията трябва да е 1,5 метра и да не се допускат повече от 6 души на една маса; персоналът задължително да е със защитни маски.

На пазари, тържища и други сходни места се въвежда дистанция от 1,5 метра между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др., като се създаде организация за еднопосочно движение на гражданите.

Ограничава се и броят на лицата, посещаващи дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито до не повече от един човек на 2,5 кв. метра.

Провеждането на организирани масови мероприятия на открито и закрито ще става след предварително съгласуване с Областния кризисен щаб по здравеопазване;

Участниците в организирани събирания на закрито могат да бъдат до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.).

Разрешена е публиката на спортни мероприятия и състезания, както и на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 процента от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 метра между зрителите на открито и без публика на закрито.

Преустановяват се посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове.