"Има известно подобрение в общата картина по отношение на заболелите или симптомни ученици след въвеждането на ефективни мерки, свързани с ограничаване на контактите, с преминаването в различна среда и спазването на социалната дистанция", каза пред БНР Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието - София град.

87 столични училища имат издадени заповеди на министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Ситуацията в различните школа е различна - на някои места няма заболели, а на други боледуващите са много и цялото училище е на обучение в електронна среда. Сред преминалите на изцяло дистанционно обучение са Втора английска гимназия, НГДЕК, 157-а гимназия.

"Все още не са обособени центрове за дистанционно обучение, тъй като столичните училища се справят с организацията на обучението от разстояние в електронна среда", отбеляза Ваня Кастрева. По думите й все повече родители желаят децата им да преминат към дистанционно обучение.

"Несъмнено ще се стигне и до варианта с редуване на паралелки за присъствено и онлайн обучение, за да може да няма дълго откъсване и автентичното общуване да изиграе своята положителна роля за личностното развитие на децата. В пълномощията на директорите е да изработят оперативни графици, за да могат да осигурят ефективност на тази организация, както за учениците, така и за учителите", заяви Кастрева.