Подновява се проектът за изграждане на пътеки за туристи в Рила, каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който посети района на Седемте рилски езера.

"Заимствали сме от международния опит - за да не се наруши природата там в парковете се върви само по пътека и се гледа от наблюдателни площадки. Така хората ще могат да се любуват на природните красоти без да им навредят. Неприемливо е да забраним достъпа или да оставим, както досега - всеки да си ходи, където си иска и да нанася щети. Природата трябва да остане за идните поколения. Искаме хората да могат да й се любуват, като в същото време я пазят. Компромисът е този - да направим пътеки, по които да се върви", обясни министърът.

Директорът на Дирекция "Национален парк Рила" Красимир Андонов отбеляза, че "пътеките съществуват, но огромният туристически поток ги е превърнал в огромни ерозирали участъци". "Идеята е те да се укрепят с ширина до 1,60 м и да издържат този поток с цел възстановяване на ерозиралите площи. Материалът, от който се правят пътеките е строшен на ситно гранит, като този камък е характерен за цяла Рила. В началото беше бял и хората останаха с погрешно впечатление, че материалът е нетипичен за района. Сега обаче след окисляването той е потъмнял и напълно се слива с околния пейзаж и скалите наоколо, които са изцяло от гранит. Идеята е единствено борбата с ерозията в района", обясни директорът на Националния парк Рила".

Емил Димитров направи първа копка на изграждането на Контролно-информационен пункт "Седемте Рилски езера" в района на хижа "Рилски езера", съобщиха от МОСВ.

Едната задача на контролно-информационния пункт е да информира туристите какво и къде могат да видят, обясни министърът. Другата задача е да осигури база на Планинска спасителна служба при БЧК за целогодишно дежурство. "Ако имаме случай за спасяване те трябва да дойдат от Дупница или там където живеят, което им отнема около 2 часа и едва когато пристигнат започва спасителната операция. Тази база е признание за техните усилия", отбеляза Димитров.

Общата стойност на дейностите по изграждането на обекта е 497 381,15 лв. без ДДС, осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

"Офроуд "7-те Рилски" езера се затваря. Ние сме Министерство на околната среда и водите, опазваме природата, а не издаваме лицензи и не узаконяваме незаконна дейност за превоз на пътници, каза още Емил Димитров.

Министърът обясни, че пътят, по който досега са се качвали джипове да превозват туристи е сервизен и движението на МПС-та по него може да бъде ограничавано и да бъде разрешавано от РИОСВ и НП "Рила" и ще се допуска само в извънредни случаи - при пострадали лица, при пожари и горско-стопанска дейност.

Димитров показа и подписаната от него Заповед за създаване на Защитена зона BG0002129 "Рила буфер", която е в сила от 17 март тази година, а пътят от началната станция на лифта до 17-ти стълб, където е границата на Национален парк "Рила" под хижа "Рилски езера" е част от новата защитена зона "Рила буфер".

Димитров цитира т. 6.8 от документа, с който се забранява - движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, селскостопански, ведомствени такива) в неурбанизирани територии освен при: бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на селскостопански, горскостопански, ловно-стопански, противопожарни, аварийни, спасителни и контролни дейности или по предварително съгласувани със съответната РИОСВ маршрути.