Задължително е носенето на защитни маски на открити и на закрити обществени места Доспат, гласи една от противоепидемичните мерки на територията на общината до 15 юни. Мерките бяха определени със заповед на кмета след като в местно предприятие за производство на детски играчки 51 души се оказаха с положителни проби за коронавирус. 

Затварят се всички детски градини, читалища, спортни площадки, детски кътове, спортни зали, къмпинги в населените места на Общината.

Въвежда се задължителна дистанция от 1,5 метра между две лица на всички обществени места - магазини, аптеки, банки, Общинска администрация, и др.

В питейните заведения, ресторанти и др.се забранява сядането на повече от две лица на една маса.

Забраняват се всички масови прояви - сватби, абитуриентски тържества, молитви и др., както и събирането на повече от две лица на едно място.

Забранява се провеждането на културни мероприятия, семинари, срещи и др.

Ограничава се достъпа до молитвените храмове - да се влиза контролирано и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Използването на обществения и ведомствен транспорт да става както следва: пътниците да сядат през седалка, разположени шахматно до прозорците с капацитет не повече от 30 % като на един ред седалки сяда един пътник.

Затварят всички пазари на територията на Община Доспат.

Задължават всички работодатели, собственици на търговски обекти и др. да спазват строго алгоритъма за провеждане на дезинфекция. Носенето на защитни предпазни маски и ръкавици от персонала също е задължително.

Община Доспат ще осигури защитни маски за всички, които не могат да намерят такива. Маски ще раздават чрез кметовете на населени места, а в Доспат чрез домакина на Общината на телефон 0893 34 90 59.