РИОСВ - Перник установи източника на замърсяване на река Струма, съобщиха от екоинспекцията. Замърсителят е воден обект - езеро с оранжев цвят и киселинен характер на водите, открит в района над бивш металургичен завод "Клон МИР".

Проверката започна вчера след получен сигнал за промяна на цвета на река Струма в кв. "Хумни дол" в Перник. Открит беше каналът, чрез който се вливала ръждиво-кафявата вода в река Струма.

Днес при продължилата проверка с обход от експерти от РИОСВ - Перник, служители от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" Благоевград и община Перник е открит и самият източник на замърсяване.

По искане на РИОСВ се вземат водни проби от езерото за извършване на анализ от специализирана мобилна лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда.