По-високитe нива на естестев уран, които са засечени във водата на Харманли и няколко околни села, и на Маджаровското село Бориславци, спират ползването й за пиене и готвене.

РЗИ-Хасково качи на официалния си сайт днес данните от последните лабораторни проби, получени от изследването на водата от зоните на водоснабдяване "Харманли - 2 и "Бориславци".

В първата зона нивото на естествен уран е 0.043mg/l, а общата алфа активност - 0.572 Bq/l.

Затова от РЗИ е изпратено предписание към шефа на ВиК-Хасково, според което ползването на вода трябва да бъде ограничено в Харманли, с. Бисер, с. Надежден и с. Остър камък. В тези населени места трябва да бъде осигурена вода от алтернативни източници за населението. Връчено е и писмо на кмета на Харманли, както и на кметовете на съответните села за уведомяване на населението. За проблема ще бъде уведомен и областният управител на Хасково.

За зона на водоснабдяване "Бориславци" в Маджарово на 13 август от ВиК -Хасково е предоставен протокол от изследването, в който стойността на естествения уран е 0.039 mg/l, обясняват от Регионалната здравна инспекция. Вода за пиене и готвене се забранява и там. За населението се осигурява бутилирна вода, тъй като в селото живеят само 7 души.