COVID-19 се отрази на децата в безпрецедентен мащаб, с което се очерта като най-тежката криза за децата в цялата 75-годишна история на УНИЦЕФ. Това се казва в доклад на агенцията за децата към Организацията на обединените нации, излязъл днес, съобщиха от пресцентъра на организацията, предава БТА.

Докладът, озаглавен "Да предотвратим едно изгубено десетилетие: Спешни действия за неутрализиране на разрушителното въздействие на COVID-19 върху деца и младежи", посочва различните начини, по които COVID-19 заплашва десетилетия на напредък по основни предизвикателства пред детската възраст като бедност, здравеопазване, достъп до образование, изхранване, закрила на детето и психично здраве.

Той предупреждава, че почти две години след началото на пандемията, масовите последици от COVID-19 продължават да се задълбочават, увеличавайки бедността, затвърждавайки неравенството и заплашвайки правата на децата в невиждани досега мащаби.

"В цялата си история УНИЦЕФ е помагал за оформяне на една по-здравословна и безопасна среда за децата по целия свят, постигайки чудесни резултати за милиони от тях", е заявила изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор.

"Тези постижения сега са изложени на риск. Пандемията от COVID-19 е най-голямата заплаха за напредъка, постигнат в интерес на децата, през цялата ни 75-годишна история. Докато броят на децата, които гладуват, не ходят на училище, стават жертва на тормоз, живеят в бедност или са омъжени против волята си, расте, броят на децата с достъп до здравеопазване, ваксини, достатъчно храна и основни услуги намалява. В една година, в която бе трябвало да гледаме напред, ние се връщаме назад", посочва още Фор.

Докладът съобщава за стряскащото число 100 милиона нови деца, които по приблизителни изчисления живеят в многоизмерна бедност по причини на пандемията - 10 процента увеличение спрямо 2019 г.

Това съответства на приблизително 1,8 деца всяка секунда от средата на март 2020 г. Докладът предупреждава и за дългия път, който трябва да се измине, за да се навакса пропуснатото - дори в най-добрия случай, ще са нужни поне седем-осем години, за да се възстановят нивата на детска бедност отпреди COVID-19.

Извън пандемията, докладът предупреждава и за други заплахи за децата, представляващи изключително висока степен на опасност за правата им. В света 426 милиона деца - почти всяко пето - живеят в зони на въоръжени конфликти, които стават все по-интензивни и взимат все повече цивилни жертви, от които непропорционално много - деца.

Жените и момичетата са най-много изложени на риск от сексуално насилие в условията на въоръжен конфликт. Осемдесет процента от всички хуманитарни нужди са обусловени от конфликти. По подобен начин, близо един милиард деца - почти половината от децата в света - живеят в държави, изложени на "изключително висок риск" от въздействието на измененията на климата, посочват още от УНИЦЕФ.