Огнище на птичи грип е установено от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в птицеферма в град Славяново, съобщиха от областната администрация в Плевен. Ще бъдат унищожени близо 100 хил. птици.

"Птичи грип е, да. По хуманен начин ще бъдат умъртвени и загробени. Близо 100 000 са. От днес почваме да действаме, да. Ние сме казвали на другите стопани каквото трябва. Утре има областна епизоотична комисия по въпроса, така че вземат се мерки в 3-километрова в 10-километрова зона спрямо личните стопанства. Проби се вземат. Личните стопанства трябва да затворят всички птици на закрито. И няма сега да бъдат унищожавани, ако не възникне случай на птичи грип пак някъде другаде", коментира директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Иван Йорданов пред БНР.

Сигналът е подаден от ветеринарен лекар, обслужващ птицефермата за кокошки носачки, за завишена смъртност по птиците и проява на клинични признаци на заболяването.

В писмо до областния управител директорът на ОДБХ е информирал за ситуацията, както и за предприетите мерки - вземане на проби, поставяне под възбрана за движение на птици на птицевъдния обект, както и намиращите се в трикилометровата предпазна зона още пет промишлени птицевъдни обекта.

Кметовете в 10-километровата зона около огнището са сигнализирани за ситуацията и имат ангажимент да информират населението за необходимост от отглеждане на домашните птици на закрито.

Кметовете трябва да изготвят актуални списъци на личните стопанства, където се отглеждат птици.

До края на седмицата ще бъде свикана Областната епизоотична комисия в Плевен, се посочва в съобщението.