"Автомагистрали" ЕАД ще укрепва 74 свлачища, срутища и пропадания по републиканската пътна мрежа, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

Проучвателните и проектантските, и строително-възстановителните работи са възложени по Закона за обществените поръчки.

До Агенцията по обществени поръчки е изпратено обявление за възложена поръчка, с оглед на сключен договор между АПИ и "Автомагистрали" ЕАД, на стойност 474 655 613.56 лв. /без ДДС/.

Държавното дружество ще изпълни проектантските и строителните дейности по 71 свлачища, срутища и пропадания на пътното платно, а на три обекта - само строителните работи. Сред проектите, по които ще се работи, са отсечки от пътищата: Соколовци - Смолян - Средногорци, Кочериново - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна, Костенец - Радуил - Боровец - Самоков, Мизия - Оряхово, и други.

През септември Министерският съвет отпусна до 31 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за укрепване на обектите от републиканската пътна мрежа, засегнати от свлачищни и срутищни процеси, в следващите три години.

Останалите необходими средства ще бъдат осигурени от приходите от толтакси в периода от 2020-2021 г. за финансиране на цялостното изпълнение на проектите.