Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска е учреден днес в зала "Проф. Марин Дринов" в БАН, съобщават от Камарата на строителите в България /КСБ/.

Предметът на дейност на сдружението е консервация, възстановяване, експониране, социализиране и популяризиране на християнски храм, манастирския комплекс и церемониалния път до храма. Проектът предвижда изграждане на Алея на владетелите по протежение на старинния път до Голямата базилика, както и реставрация на Източната порта на каменната крепостна стена.

Идеята на инициативния комитет е мястото да се превърне в символ на българската духовна идентичност и държавност.

За председател на Управителния съвет на инициативния комитет е избран акад. Стефан Воденичаров, допълват от КСБ.