Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" обяви, че подкрепя идеята за електронно обучение в училищата, която ще позволи онлайн обучение при грипни ваканции.

Синдикатът е генератор и поддръжник на идеята за обучение в електронна среда, обект на промяна в Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. Промените ще дадат възможност за онлайн обучение при грипни ваканции, при форми на обучение извън редовната и интегрираното електронно обучение в присъствения учебен процес, се посочва в позиция от Синдиката "Образование", с председател д-р Юлиян Петров.

В позицията на синдиката се казва, че разразилият се национален дебат е учудващ, защото всички тези възможности са известни и използвани от десетилетия във водещите образователни системи. Може би съвместяването на редовна и електронна форма е новата визия на образователната система, като съотношението между двете форми е в основата на утвърдената за Европа политика за обучение в електронна среда. И в унисон с дебата можем да направим един първичен анализ на дистанционното обучение в училище, обучение, което е на финалната права. Положителните страни на този, неприлаган досега учебен процес, са, че обхватът на учениците беше съизмерим с редовния. Интересът към тази форма беше впечатляваща от гимназиалния етап. Въпреки липсата на единна платформа, българските училища се интегрираха в тази иновация и направиха възможно успешното завършване на учебната година и провеждането на матури и външни оценявания, заявяват от учителския синдикат.

Според него голямата полза от дистанционния и единствено възможен учебен процес беше подобряването на партнирането между учители и родители. В резултат на това социологическите агенции отчетоха висок рейтинг на учителите, втори след лекарите. Бихме добавили смело и отличен рейтинг за българските родители, които бяха в "кухнята" на дистанционните образователни иновации и партнираха с непознат досега ентусиазъм.

Голям недостатък в организацията беше липсата на оценки в първия етап от дистанционния процес.

"Още по-демотивиращ елемент беше забраната от МОН за писане на отсъствия. Тази свобода лиши от мотивация хиляди ученици и те не участваха ефективно в работата на класовете. Но това е задължаващо към законотворците - да ситуират регламент за електронно обучение - писане на отсъствия и включени видеокамери. За да бъде пълна картината, трябва да добавим необходимостта от дигиталните електронни ресурси - като лаптоп за всеки учител, домашен интернет за учители и таблети за учениците", коментират от синдиката.

И отбелязват, че "с поглед към по-доброто образование, не трябва да се страхуваме от новите възможности на електронното обучение".

В своята позиция от Синдиката "Образование" посочват, че след година за някои образователни институции - тези до 20 процента за електронно дистанционно обучение, биха били недостатъчни, но пък други биха били по-консервативни. Много от разказвателните предмети биха могли да преминат електронно, биха могли да се включват и именити преподаватели. Защо да не се учи китайски език чрез интернет мост със съученици от Ухан?

Но днес въпросът дали да прибавяме нови възможности в съвременния учебен процес не е актуален, а Синдикатът "Образование" ще предложи допълнителни плащания за учители и директори, използвайки възможностите на електронното обучение.