Учителите, директорите на училища, родителите и учениците не считат за подходящо носенето на предпазни маски в клас за учениците от начален етап. Отчетливо мнозинство от учителите и директорите желаят учениците и в прогимназиален етап, и в гимназиален етап да носят маски в клас, показват изводите от изследване на двете директорски организации в образованието, което е за нагласите на директори, учители, родители и ученици за носенето на маски в клас от ученици.

Анкетата е направена и обобщена от Асен Александров - директор на столичното 51-во Средно училище "Елисавета Багряна", който е и председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България, и от Диян Стаматов - директор на столичното 119-то Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов", който е и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Александров и Стаматов уточняват, че анкетата е национално представителна и в нея са участвали представители от 221 общини.

На въпросите в анкетата са отговорили 130 директори на училища, 1451 учители, 4121 родители и 816 ученици.

И в четирите групи е обща тенденцията за по-голямо одобрение на носенето на маските в клас с нарастването на възрастта. Учителите и директорите считат, че носенето на маски би направило по-безопасна училищната и външната среда. Отчетливо мнозинство от родителите и учениците не желаят учениците и в прогимназиален, и в гимназиален етап да носят маски в клас. Родителите и учениците считат, че носенето на маски няма да направи по-безопасна училищната и външната среда.

Данните показват, че и в четирите групи анкетирани по-голяма е нагласата за носене на маски в районите с най-голямо заразяване от COVID-19, като София, Пловдив, Варна, Бургас, Търговище и т.н.

С оглед на големия брой заболели учители в много училища и психическата нагласа на учителите, "СДСОРБ и СРСНПБ препоръчват задължителното носене на маски в клас за прогимназиален и гимназиален етап в училищата".