Министерството на образованието и науката е изпратило указание до регионалните управления, в което ги предупреждава, че по всяка вероятност преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи не до 29 март, а поне до 13 април, докогато е в сила и извънредното положение, наложено заради коронавируса. 

"Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна. Никой от нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на вас се справихме. Благодарим ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте", са казва в писмото.

В него от ведомството на Красимир Вълчев дават следните указания:

- да започне преподаването на нови знания там, където това не е направено;

- да се редуват синхронна и асинхронна форма на дистанционно обучение;

- по-пълноценно използване на проектно-базираното обучение, при което на учениците се поставя задача с дневен, седмичен или по-дълъг срок на изпълнение;

- дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8.-12. клас - до 7 астрономически часа, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда.

"Препоръчваме приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността да се включат и часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас или випуск е от особено значение. Работата в областта на изкуствата и технологиите може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н., а в областта на спорта - чрез препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат задачите, които изискват разпечатване на материали."

- преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали, тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността.

- в професионалните гимназии може да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите до практико-приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др.".