Това съобщи Европейската комисия, огласявайки план за справянето с проблема до 2020 г. След нас са румънците (40,4%) и австрийците (27,5%), цитирана от в. "Сега".
Според изследването почти всеки втори ученик у нас може да извършва само елементарни дейности, като да определи основната тема в текст или да намери отделна информация в него.

По класацията от 1 до 5 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие учениците в България защитават само ниво 2. България има сериозен проблем и с ранното напускане на училище - българчетата, които не довършват образованието си, са 38%. Повечето от тях напускат училище още след началния курс, а в Европа тенденцията е за отпадане около 8 клас. Това увеличава риска за българите впоследствие да не могат да си намерят работа заради ниска квалификация и ги обрича на дългосрочна бедност.

Всяка година в ЕС 6 млн. души излизат от средното училище, без да са довършили образованието си. В Испания, Малта и Португалия това се случва с всеки трети ученик. Почти 2/3 от тези младежи правят това, защото са принудени да започнат работа. В България 73% от отпадналите от училище изобщо не се появяват на трудовия пазар. Подобна е ситуацията и в Словакия (80%), и в Унгария (71%).

На другия полюс са повечето централно-европейски държави, където почти 90% от учениците се дипломират. С изключение на България и Румъния в новите страни членки има повече хора с добро образование от западноевропейските държави.

Европейската комисия обяви, че ще вземе сериозни мерки да намали от 14,4 на 10% броя на хората, които не завършват средно образование за десет години. Според идеите по-слабите ученици да не се принуждават да повтарят клас, защото това ги демотивира и те напускат училище. Препоръчва се на учениците, които имат лоша успеваемост, да се предлагат допълнителни часове и да се осигуряват преподаватели на майчиния им език. Да се развиват вечерните училища, в които пълнолетни граждани да могат да си довършват средното образование.

Всеки пети деветокласник в Европа не се справя с четенето и писането. Близо 80 милиона пълнолетни европейци, или един от трима в трудоспособна възраст, имат ниски или елементарни професионални умения, сочат данните на ЕК.

Българските ученици са на едно от последните места по грамотност, сочат още данните на авторитетното международно оценяване на ученици “Пиза“.
Данните от проверените кандидат-студентски теми и матури показва още, че около 45-50% от завършващите средно образование у нас не владеят в нужната степен правописа и пунктуацията.

Наскоро изследване у нас показа и друг парадокс, че гимназисти се справят много по-добре с английския правопис, отколкото с българския.