От днес до 2 март за присъствено обучение в училищата, за две седмици, се връщат учениците в страната от 5-и, 10-и и 11-и клас, а учениците от началния етап - от първи до четвърти клас, учат в класните стаи още от 4 януари. Този график за обучение в училищата беше регламентиран в заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев от 29 януари.

През това време - до 2 март, останалите класове от гимназиалния и прогимназиалния етап - 6-и, 7-и, 8-и, 9-и и 12-и клас, ще бъдат в обучение от разстояние. На един етаж и в един коридор се допуска само един випуск, за да не се смесват потоците от различни класове.

В коридорите и в клас учениците трябва да са с маски, шаловете и шлемовете вече не са позволени. Противоепидемичните мерки в едно столично училище са изключително строги. Децата задължително преминават през мерене на температура, след което дезинфекция.

Извършва се постоянна дезинфекция Преди учениците да дойдат на училище се почистват всички повърхности. В голямото междучасие отново има щателна дезинфекция, както и след като приключат учебните часове. Денят започва с инструктаж за децата, в който си припомнят противоепидемичните правила.

От 15 февруари са разрешени и присъствените учебни занятия за всички ученици от 5-и до 12-и клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на даденото училище в страната. Тази възможност за присъствено обучение се отнася за по-малките училища в населените места в страната, в които има само по една паралелка от клас.

От 4 до 17 март в училище ще бъдат учениците в началния етап /1-и до 4-и клас/ и учениците в 6-и, 9-и и 12-и клас, както и учениците от малките училища, с една паралелка от клас. Останалите ученици ще се обучават от разстояние в електронна среда, предвижда обявеният в края на януари график за обучение в училищата.

При влошаване на епидемичната ситуация в страната обаче е възможно графикът за ротация на учениците в училищата да не бъде изпълнен.