Катастрофата стана на 22 юни на 121-ия километър от магистралата Александруполис-Ормени. Челно се удрят две български коли. В едната са пътували тримата учени, които са били на служебно пътуване. Те умират на място. На място загива и 27-годишният шофьор на другия автомобил, който е от Хасково. 27-годишната му спътничка е ранена и транспортирана в болница.

Загиналите учени са доц. д-р Николай Цанков (39 г.), д-р Добрин Добрев (58 г.) и Андрей Стоянов (58 г.). И тримата са работили в Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, съобщиха от Природонаучния музей в София.

"С дълбока скръб научихме за загубата на нашите колеги и приятели, трима от най-добрите херпетолози у нас - Николай Цанков, Андрей Стоянов и Добрин Добрев. Тримата са провеждали теренни проучвания на разпространението на инвазивни видове земноводни и влечуги. Нашата херпетологична наука, нашата природозащита осиротяха", пише в съболезнователното писмо на музея.

По неофициална информация причина за катастрофата е спукана гума. Не е известно обаче кой от двата автомобила е аварирал.

Доц. д-р Николай Цанков е завършил Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (2001), специалност зоология. Работи като херпетолог в БАН. Основните му проучвания са посветени на систематиката, биологията, разпространението и еволюцията на българската и балканска херпетофауна. Водещ херпетолог у нас и ръководител на школа по херпетология.

Гл. ас. д-р Добрин Добрев е зоолог от БАН. Завършил е Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (1986). Автор и съавтор на редица определители, сборници и статии по таксономия, фаунистика, екология и опазване на акари, риби, земноводни и влечуги на Балканския полуостров.

Андрей Стоянов е завършил Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (1986), специалност зоология. Работи като херпетолог в БАН, с огромен теренен опит и със съществен принос в обогатяване на музейните колекции, както и в изследването на екологията, поведението, зоогеографията и морфологията на земноводните и влечугите в България и на Балканите.