Учебната година ще започне с присъствена форма на обучение. Това съобщава Диян Стаматов - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, цитирайки изказване на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.


"Социалните партньори са се обединили около това решение преди 20 дни на отраслов съвет в Министерството на образованието и науката", информира Диян Стаматов, който е и директор на 119-то Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" в София.

Според Стаматов правилният начин на започване на учебната година е с присъствено обучение в класните стаи.

"Задължително необходим ни е протоколът от медицинско естество, който здравните експерти и специалисти ще подготвят, защото той има задължителен и унифициращ характер за всяко едно учебно заведение. Медицинският елемент на протокола казва детайлите по отношение на превенцията, както и по отношение на излизането в друга, различна форма на обучение, затова той няма как да се интерпретира или да не се изчака", обяснява Диян Стаматов.

Той информира, че директорите на различни училища участват в подготовката на протокола от медицинско естество. Оставащото време до началото на учебната година е достатъчно, за да се направи необходимата подготовка.

"На отрасловия съвет на 17 август е обсъдено началото на учебната година да се проведе в различен формат, да не се събират много хора на откриването и да се организира тържество само за учениците от първи, пети и осми клас", съобщава Диян Стаматов.