Това е решила на закрито заседание днес Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщи на пресконференция председателят на регулатора Иван Иванов.

Промяната в цените на топлинната енергия е заради поевтиняването на природния газ за второто тримесечие с 23,02 на сто, съгласно днешно решение на КЕВР.

Топлинната енергия за клиентите на "Топлофикация София" поевтинява с 5,64 на сто от 1 април, за Пловдив - с 0,17 на сто.

В Плевен цената се понижава с 9,13 на сто, в Бургас - с 4,33 на сто, във Варна - с 4,89 на сто, във Враца - с 11,53 на сто, във Велико Търново - с 0,53 на сто, в Разград - с 11,32 на сто.

Няма промяна в цената на топлофикациите, които не използват за гориво природен газ.

Поевтиняването на парното се очакваше на фона на значителното поевтиняване на природния газ.

Електрическата енергия от ТЕЦ става много по-евтина

КЕВР намалява значително преференциалната цена на тока, която ще получават топлофикационните дружества за произведената от тях електрическа енергия по комбиниран високоефективен начин.

Процентът, с който се намалява цената за отделните големи топлофикации, е между 14,13 и 20,6 на сто, съобщи на пресконференция председателят на КЕВР Иван Иванов.

Най-голямо е намалението за "Топлофикация Велико Търново" - с 20,6 на сто, следвано от понижението в цената за "Топлофикация София" - 20,4 на сто.

За пловдивското топлофикационно дружество "ЕВН България Топлофикация" намалението е с 18,46 на сто, за "Топлофикация Плевен" - с 19,51 на сто, за "Топлофикация Бургас" - с 19,62 на сто, за варненското топлофикационно дружество "Веолия Енерджи Варна" - със 17,26 на сто, за "Топлофикация Враца" - със 17,96 на сто, а за "Топлофикация Разград" - с 18,96 на сто.

Нова стойност на добавката "задължение към обществото" - през юни

"В края на месец юни ще обявим по какъв начин изменението на цената на природния газ и оттам намалението на цената на високоефективната енергия, произведена по комбиниран начин ще окажат количествено влияние върху стойността на добавката „задължение към обществото", каза Иван Иванов  

Иванов припомни, че тази добавка съдържа 3 компонента.

Първият от тях се дължи на преференциалните цени на възобновяемите източници, втората на преференциалните цени по дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия за двете централни в Маришкия басейн, и третият – на преференциалните цени на високоефективната електроенергия, произведена по комбиниран способ от топлофикационните дружества, обясни той.

Иванов отбеляза, че намалeнието на цената на природния газ води до намаление на добавката „задължение към обществото”.

Във връзка с това, че днес изтича крайният срок за подаването на заявления от ЕРП-тата за нови цени на тока от 1 юли Иванов изтъкна, че подаването на заявленията от дружествата обикновено се прави в последния момент, а такива официално не са постъпили.