Църквата няма нотариален акт, а мястото, на което е построена датира още от времето на Цар Иван Асен II. Директорът на Националния исторически музей- професор Божидар Димитров съобщи за БНТ, че храмът ще бъде реставриран.

Църквата "Св.Св. Петър и Павел" е на около километър от драгоманското село Беренде. Пътят до нея е планински и труднопроходим. Легендите разказват, че когато цар Иван Асен Втори пристига в местността, поръчва да се построи храма, на чийто вход изографисват родословното дърво на рода Асеневци.

Няколко века по-късно храмът се нуждае от спешна реставрация. Стенописите в църквата са уникални и обявени за паметник на културата. А липсата на нотариален акт, спъва ремонтните дейности.

Първоначално идеята на проф. Димитров е храмът да бъде преместен в двора на Националния исторически музей. След разговор с Министерство на културата, реставратори и Община Драгоман, решава, че е по-добре храмът да бъде реставриран на мястото си.

През 2007 година изчезва медният покрив и започва увреждането на стенописите.

От Община Драгоман обещават да помогнат за спасяването на храма. Преди години Софийската Света митрополия също помага като прави дренаж за отвеждането на водите около църквата.

Църквата "Св.Св.Петър и Павел" е паметник на културата още от 1927 година. В писмена позиция от Министерството на културата заявяват, че ще съдействат за реставрацията на храма при предложени проекти и при спазване на Закона за културното наследство.

По Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" за консервация и реставрация на недвижими културни ценности може да се кандидатства, като в Министерството на културата се внасят мотивирани искания за целева подкрепа на дейности, пряко насочени или подпомагащи консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности.

Ако всичко върви по план - реставрацията на стенописите ще продължи около 6 месеца. Професор Димитров обещава на място да изпрати реставратори, работили по Боянската църква.