Турция е сред основните предпочитани дестинации за пътувания и почивка на българите, как ще коментирате прогнозите за повишаване на туристическите пакети при вас с около 15%?

През 2017 г. страната ни беше посетена от 1 млн. 850 хиляди български туристи. Тази цифра показва увеличение от 10% в сравнение с 2016 г. Нашата цел за 2018 г. е 2 милиона туристи.

Туристическите агенти и туроператорите в България, с които сме в тясно сътрудничество оценяват като много успешна изминалата 2017 г., изразяват задоволство от положителните българо-турски отношения, съобщават за положителни новини, които редовно се появяват по българските медии свързани с турския туризъм и 100% удовлетвореност от страна на клиента.
Цялостната реставрация и отварянето на българската църква "Св. Стефан” в Истанбул, известна още като Желязната църква също дава положително отражение.
И поради всички тези причини, ние очакваме растеж с най-малко 15%.

Между двата народа съществуват дълбоки исторически връзки. Ние сме близки и географски и като хора. По отношение на кухня и народни танци двете страни също споделят много прилики. Мисля, че нито българите в Турция, нито пък турците в България имат чувство на отчуждение. Тази близост е огромно предимство за туризма. Склонен съм да вярвам, че растежът в туризма и на двете страни ще продължи със същия темп и през следващите години.

Туризмът е ключов сектор за Турция, има ли нарастване на посещенията и приходите от туризъм през последната година? Очаквате ли ръст на туристите?


През последните 25-30 години Турция измина огромни разстояния и от гледна точка на туризма успя да се нареди до водещите страни в света.

Днес нашата страна е сред първите 10 страни по отношение на броя на чуждестранните посетители и приходите от туризъм, и е сред страните, повлияли се от последните регионални и глобални сътресения.

Поради тази причина, например, през 2015 г. броят на чуждестранните посетители, който беше приближил 35,6 милиона, през 2016 г. намаля до 25 милиона. През 2017 г. намалелите опасения за сигурността, но също така и благодарение на агресивната ни политика за насърчаване този брой се увеличи до 32 милиона. През 2017 г., в класацията на страните с най-много туристи, идващи в Турция с 14.5 на сто Русия се нарежда на първо място, следвана от Германия с дял от 11,1%, с дял от 7,7% Иран е трета, Грузия е четвърта с 7,5% и с дял от 5,7% България се нарежда на пето място.

Приходите от туризъм в Турция през 2017 г. достигнаха 26,3 милиарда долара, което представлява увеличение с 18,9%. Предвижданията ни са, че 2018 ще бъде година на нов рекорд в туризма.

За 2023 г. Турция си е поставила за цел 50 милиона туристи, а целта от 50 милиарда долара приходи от туризъм ще бъде ревизирана и може би ще имаме още по-високи цели.

Какъв ще е акцентът на общата реклама на България и Турция за далечните пазари, като Китай, Индия и САЩ?


Имайки предвид развитието на световния туризъм днес и новите тенденции в туризма, особено когато пътуването е от далечни дестинации, е ясно, че в рамките на едно пътуване да посетите повече от една държава и дестинация, ще създаде по-голям интерес.

Както Турция, така и България се стреми да привличе високо платежоспособни туристи от Далечния Изток и Америка за да представи културните и историческите ценности на страната. Както е известно, туристическите групи, идващи от тези страни за културни обиколки, желаят да посетят повече от една държава, когато пътуват.

България и Турция имат история от много общо природно и културно наследство. В двете страни има възможност да се видят следите от много цивилизации като римски, византийски и османски. Турция е страна, която привлича над 30 милиона туристи годишно, а културният туризъм заема важно място в тази цифра. От тази гледна точка, за да извлече дивиденти от всичко това и Министерството на туризма в България, си е поставила за цел да направи съвместна промоция с Турция и да създаде съвместни работни групи.

В тази посока би било полезно под ръководствата на министерствата на двете страни да се популяризират и насърчават съвместните обиколки на асоциациите на туристическите агенции и туроператорите в сътрудничество с бизнес асоциациите на двете страни и съвместните туристически пакети за отдалечените пазари.

По време на посещението, което направихме в България, инструкциите за създаване на работна група по този въпрос бяха дадени лично от мен.

След реставрацията на Желязната църква в Истанбул стана ясно, че българската страна ще върне жеста, като се реставрират джамии у нас. Знаете ли колко са тези джамии и кои са те, как са подбрани? Ще участват ли турски специалисти в реставрацията?


От страна на Министерството на културата и туризма на Република Турция Главна дирекция "Културно наследство и музеи", Дирекция "Външни отношения и координация" и Министерството на външните работи бяха проведени работни срещи относно ‘’Програмата за сътрудничество в областта на опазването на недвижимото културно наследство между Министерство на културата на Република България и Министерство на културата и туризма на Република Турция за периода 2012-2016‘’, но поради някои причини преговорите бяха забавени.
Преговорите ще продължат.

Ремонтът и цялостната реставрация на Православната църква "Свети Стефан", известна още като "Желязната църква" намираща се в квартал "Фенер“ в Истанбул е завършен и църквата е открита с високо участие. По същия начин беше ремонтирана и софийската джамия "Кадъ Сейфуллах Ефенди" (Банябашъ джамия)

Възстановяването на друг обект от страна на Турция не е в нашия дневен ред. Разбира се, отдаваме голямо значение на развитието на сътрудничеството ни с българското правителство.

С посещението което се очаква да направи нашият президент Реджеп Тайип Ердоган в България ще се постигне напредък в споразуменията както за създаване на културни центрове така и за защита на културните ценности между двете страни.

Защо според вас е ценен този културен обмен между двете страни?


България и Турция са две страни с общо историческо и културно наследство, две страни с много следи от различни цивилизации.

Границите, разделящи нашите държави една от друга, не съществуват в сърцата на нашите народи. Хората ни, които са живели заедно от векове, са оставили дълбоки следи като по земите, така и в сърцата си един на друг.
Взаимна е отговорността да поддържаме приятелските си взаимоотношения живи и да поддържаме тези скъпоценни следи.

Страната ни, която има огромен потенциал в туризма, споделяйки опита си в тази област иска да увеличи както потока от туристи между нашите държави, така и чрез нашите културни ценности, които желаем да съживим, да увеличим дяловете си от световния туризъм.

*Министърът на културата и туризма на Република Турция, Нуман Куртулмуш, беше у нас на двудневно официално посещение по покана на Министерството на туризма за участие в Конференцията на високо ниво на европейските министри на туризма на тема “Туризъм и икономическо развитие” в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.