Отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 1 089 473 лeва от Цветелин Кънчев бе потвърдено с окончателен съдебен акт днес. Това съобщиха от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

По производството срещу лидера на партия "Евророма" бяха внесени искания за налагане на обезпечителни мерки в три съдилища - Софийски градски съд, Софийски окръжен съд и Окръжен съд - Пловдив. Всички бяха уважени изцяло.

По-късно днес Цветелин Кънчев публикува позицията си по решението на съда.

Ето какво написа той в профила си в социалните мрежи (без редакторска намеса):

Днес КПКОНПИ обяви, че е отнела мое имущество за над 1 милион лева.
Във връзка с това, искам да заявя, че никога няма да си простя, че още в самото начало на този правен спор се предоверих на една дама, имаща себе си за сериозен адвокат.

Следвайки нейните указания при стартирането на проверката в КПКОНПИ не им предоставих сериозния обем финансово-приходна документация за доходите ми, с която разполагам. Според въпросната дама това не било нужно, защото мотива за образуването на проверката бил незаконосъобразен и това щяло да се докаже в съда.

Съдът, обаче не уважи нейното становище, и въпреки това, когато все още имаше да се предоставят писмени доказателства госпожата ме посъветва да докажем със свидетели мои приходи от кръщенета и тем подобни.

Пълна глупост!

За съжаление, когато ангажирах подходящите адвокати, вече беше твърде късно! Съдът не допусна повече писменни доказателства, а и не беше длъжен.

За да разберете защо съм толкова ядосан на себе си, публикувам данъчната ми декларация за 1995 г., в качеството ми на физическо лице.

В нея ще забележете, че декларираните ми приходи за 1995 година са близо 119 милиона лева. Максимален курс на долара за 1995 г. - 70 лева.

Имам години с много по-високи приходи, но нарочно избрах 1995 г, защото през нея са закупените ми имоти представляващи интерес за КПКОНПИ.

Уважаеми дами и господа, за случилото се нямам право да се оправдавам, с когото и да е!

Обвинявам само и единствено себе си!

Снимка: Личен архив

Снимка: Личен архив