Около 100 лева да получават членовете на секционните комисии за работата си по време на местните избори на 27 октомври предлага ЦИК. На евроизборите те са получавали по 64 лв. Предвижда се и материален стимул за членовете на секции, които посещават обученията за провеждането на изборния ден. Това съобщи председателят на ЦИК Стефка Стоева на форум за организационно-техническата подготовка на местните избори, който се организира съвместно с Националното сдружение на общините.

Централната избирателна комисия е публикувала днес хронограмата за предстоящите местни избори, които ще се състоят на 27 октомври тази година, информира председателят на ЦИК Стефка Стоева.

До 11 септември т. г. ЦИК трябва да е регистрирала партиите и коалициите, а до 25 септември да се тегли жребият за определяне номерата им в бюлетините. От четвъртък ЦИК започва приемането на изборните книжа. До края на август комисията трябва да е приела всички решения и принципни книжа за начало на изборния процес, посочи Стефка Стоева.Тя информира още, че до 6 септември ЦИК трябва да е назначила и всички Общински избирателни комисии, които да започнат работа.

Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева посочи, че поради промени в Изборния кодекс през 2015 г. през настоящите местни избори ще се избира кмет на населени места с над 350 жители, а не както преди с над 100, което е основно предизвикателство. На тези избори ще се избират кметове на кметства в 1965 населени места. Намаляването на броя на кметствата спрямо предходните избори обаче със сигурност не прави предстоящите избори по-лесни, смята тя. Причината - гласуването с поне 4 бюлетини и с преференция е изпитание за избирателите, членовете на секционни избирателни комисии и за администрацията.

Част от общините са изправени и пред друг проблем, свързан със статута на кметствата, които не отговарят на изискванията в Закона за административно-териториалното устройство и са с население под 350 души. Там хората няма да избират свои кметове, а ще гласуват само за кметове на общини, посочи Георгиева. Това не означава обаче, че те не остават кметства. Въпросът е отворен и предстои неговото решаване от законодателя при приемането на промените в Изборния кодекс, потвърди и говорителят на ЦИК Александър Андреев.

Що се отнася до другия проблем с машинното гласуване председателят на ЦИК посочи, че след направен анализ на затрудненията при европейските избори, се отчитат затрудненията, до които този вид гласуване ще доведе на местните избори. "Тези избори са достатъчно сложни сами по себе си - 265 общини, два тура и 6000 машини. Като се добави и машинното гласуване при една недостатъчна законова регламентация за това кой купува машините, кой сертифицира софтуера и как между първи и втори тур ще се сложи новият софтуер, различен за всяка община, разбирате, че трудностите са наистина много големи", коментира Стоева. ЦИК обаче работи паралелно и по машинното гласуване в книжата си, защото е част от изборното право, текстовете не са отменени, а новият Изборен кодекс все още не е приет и обнародван, посочи тя.

Според председателя на ЦИК една от основните слабости на СИК е подмяната на членовете в последния момент и недостатъчната им мотивираност, което рефлектира в работата им и качеството на протоколите. Стоева информира, че ЦИК е предложила по-високо възнаграждение за членовете на СИК, адекватно на тежките им денонощни ангажименти на изборите. Предложението е сегашното възнаграждение от 64 лева на председател на СИК да се увеличи на 100 лева за първия тур и същите суми като настоящите за втория тур. Отделно възнаграждение е предложено за участието им в обучение.

"На това искане от страна на общинските администрации обаче ЦИК не може да откликне директно, защото финансирането на изборите е отговорност на държавата чрез план сметка, която Министерският съвет предстои да приеме", посочи Александър Андреев.