Централната избирателна комисия реши общинските администрации да впишат на ръка в избирателните списъци всички избиратели с "непълни адреси", с т.нар. "сгрешени адреси", както и със "служебно заличени адреси", които имат избирателни права и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Решението на ЦИК с номер 192-НС е публикувано на страницата на Комисията и на сайта на БТА.

Това вписване трябва да бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

Ако тези избиратели са вписани в списъците на заличените лица на това основание, след дописването им в избирателните списъци да бъдат заличени служебно от общинската администрация от списъците на заличените лица.

В случай че не фигурират в избирателния списък, тези избиратели могат да бъдат дописани в изборния ден от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след което да бъдат допуснати да гласуват.

Вписванията в изборния ден се извършват само ако лицата не фигурират в списъка на заличените лица на друго основание и след попълване на декларация (Приложение номер 17-НС от изборните книжа).