Светият Синод на Българската Православна Църква-Българска Патриаршия призовава за цялостна редакция на Националната стратегия за детето (НСД) 2019-2030 г., се казва в официална позиция на институцията, публикувана на нейния сайт.

В нея се настоява Министерски съвет да преразгледа, коригира и допълни документа.

От Светия синод изразяват несъгласие в редица записани в стратегията положения, включително и с пълната забрана на физическите наказания. Според БПЦ въвеждането на забраната за телесно наказание на децата може да доведе до тотално непослушание на детето към родителите му. Родителите трябвало сами да избират как да възпитават децата си.

"Въвеждане на забрана за телесното наказание над деца и ефективна работеща система за наблюдение и изпълнение на тази забрана създават условия за спекулации, тотално непослушание на детето спрямо родителите му и безконтролно развитие на детската личност с възможност за лесното му отделяне от семейната среда, включително и с активното участие на държавни чиновници", пише в позицията на Синода.

В позицията се посочва още, че колкото са защитени правата на детето, толкова трябва да бъдат защитени и правата на неговите родители.

"Родителският авторитет не следва да бъде занижаван чрез изкуствени и крайни ограничения по отношение на възпитателните методи, които могат да бъдат използвани в отглеждането на децата. Родителите не бива да бъдат лишавани от

правото им да осигуряват и да избират вида детско възпитание и образование според своите морални, религиозни и педагогически убеждения", се посочва в документа.

Св. Синод счита, че наред с това трябва да се избегне стратегическо толериране и непропорционално завишаване правата на държавата в сферата на възпитанието и отглеждането на детето. И в тази връзка цитират чл. 12 на Всеобща декларация за правата на човека: "Никой не трябва де бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот".

"Стратегията би била приемлива и полезна за българското общество, ако изцяло съобрази конституционните права на родителите, които не бива да бъдат лесно замествани с алтернативната грижа на социалните служители. Тъй като НСД`2019-2030 г. съдържа твърде много общи и недефинирани в закона термини, тя залага риск за фатални грешки в преценката на държавата, за сериозни злоупотреби и за пагубни решения спрямо детския живот и развитие", смятат от БПЦ.

Според Църквата търсенето на средства за борба със случаи на физическо и психическо насилие от страна на възрастни/родители над деца не бива да води до генерално стесняване на родителските правомощия у нас.

"Повечето български родители са добри родители и не е справедливо те да бъдат ограничавани и заплашвани заради вината на малък процент други родители, които проявяват ниска загриженост или дори агресия спрямо децата си поради слаб родителски капацитет", пише в позицията на Светия синод.

Според БПЦ проекто-стратегията трябва да отчете, че закрилата над родителските права е в интерес и на самото дете.

"При възникването на някакъв проблем, свързан с детето, тези, които са го родили, отглеждат го и го възпитават, в никакъв случай не бива да бъдат вкарвани в ролята на "първи обвиняеми" и "презумпционно виновни". Още по-малко би трябвало стратегията да допуска отделянето на детето от родителите му при недостатъчни, нееднозначни и противоречиви данни за тормоз в семейството спрямо детето (срв. с. 37, НСД`2019-2030 г.). Стратегията трябва да доуточни забранените форми на насилие (с. 37, т. 1, т. 2), за да не бъде злоупотребявано с ролята на "жертва", вкл. и от самите деца, в случаите, когато родителите използват допустими вербални или физически средства за корекция на детското поведение", заявяват от Светия синод.

Срещу абортите

От БПЦ искат още абортът да е допустим само при най-тежки и необратими заболявания на майката или малформативни отклонения при самия плод.

Освен това на децата и младежта трябвало да се говори "за ценността на живота, брака и детерождението, отколкото да им се внушава, че забременяването е лесно отстранимо, че абортът е суверенно право на майката или че двама или повече души могат да живеят без брак и да съжителстват на семейни начала, включително и ако са от един и същи пол".

Не ранното сексуално образование, а часове по религия

Според Църквата на младежите и девойките следва да се преподава, че най-добрата контрацепция е въздържанието в интимния живот, съответно на възрастта и семейния им статус, а не сексуалната всепозволеност при употребяване на контрацептивни средства преди и извън брака.

Светият синод е и на мнение, че трябва да бъдат преосмислени принципите за ранно сексуално обучение в и извън училищата. Вместо това се предлага в учебния план да се включат часове по религия.

Срещу задължителните ясли и детски градини

От църквата смятат още, че трябва да се избегне узаконяването на насилствената институционализация на децата (между 0-3 г. възраст в детските ясли и между 3-7 г. възраст в детските градини и училищата) без никаква възможност за алтернативно решение на техните родители.

"В тази крехка възраст най-първото право и най-ключовият интерес на детето е да прекарва колкото се може повече време със своите родители, от което зависи цялостното му психофизическо развитие. Този интерес трябва да бъде защитен съобразно желанията и възможностите и на родителите", смятат от църквата.

В позицията се изразява несъгласие и срещу въвеждането в българските условия на чужди практики и политики по отношение на детето и семейството. "Отхвърлянето от българското общество на Истанбулската конвенция е достатъчно знаков пример за това, че всяка национална стратегия трябва да се съобразява с нагласите на българския народ", се казва в позицията.