С решение 4777/2018 г. на трето отделение на Върховен Административен Съд (ВАС) по гр.дело 1372/2016 г. бе отменена формулата от Методиката към Наредба 16-334 за топлоснабдяването, чрез която се изчислява количеството топлинна енергия, излъчена от сградната инсталация в многофамилна сграда.

Мотивите – чрез формулата се изчислява произволно количество топлинна енергия, докато Законът за енергетиката, Законът за енергийната ефективност и Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност изискват на клиентите да се фактурират действителни количества енергия.
Последното открито съдебно заседание по делото се проведе на 11 декември 2017 г.

От групата граждани, които водиха съдебните битки, пуснаха и нарочно изявление, в което се казва:

"И ето че се намериха достойни съдии, които да постановят решение действително в името на народа, отменяйки абсурдната формула за сградната инсталация. Представяме си на какъв натиск са били подложени от една малобройна организирана група, облагодетелстваща се финансово от беззаконието при централното топлоснабдяване. Естествено за сметка на студуващи през зимните месеци и парично изнемогващи наши съграждани, в голямото си мнозинство пенсионери".

Изказана е и благодарност към тримата съдии от ВАС,у постановили решението.