Преди два месеца в Русе заработи специализирана инсталация за сепариране на твърди битови отпадъци, която е проект плод на публично-частно партньорство между Община Русе и "Топлофикация Русе" ЕАД. Идеята на частното Дружество е освен да реши проблема с депонирането на отпадъците на района, е да отделя тази част от тях, които са подходящи за изгаряне в котлите му и съответно сепарираните отпадъци да се превърнат в част от енергийния микс на Дружеството, чрез който се произвежда електро-и топлоенергия.

Директорът на сепариращата инсталация Йордан Георгиев сподели, че предстои допълнително разрастване на съоръжението и с цел осигуряване на максималния планиран работен капацитет на инсталацията за сепариране на твърди битови отпадъци от Дружеството планират да осъществят редица допълнителни дейности по нейното доразвиване и "дострояване". Той разясни, че част от тях включват създаване на допълнителни работни места и предприемане на мероприятия по оптимизиране на работния процес.

"Планираме и да осъществим някои допълнителни модификации и подобрения, които ще ни позволяват да увеличим капацитета на захранване.

В проекта ни е заложено и в най-скоро време да изградим и монтираме специализирано видеонаблюдение на територията на целия обект" - разказва Георгиев.

Ръководителят на сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци заяви, че в момента на работа към нея са назначени около половината от планирания персонал. До сега се работи на петдневна работна седмица в едносменен режим на работа, но съгласно договореното между община Русе и "Топлофикация Русе" ЕАД при достигане на пълния капацитет на инсталацията трябва да се премине към седемдневна работна седмица и двусменен режим на работа.

Снимка: Дарик радио

"Когато достигнем капацитета, който сме заложили в плановете за развитие на цялостния проект за сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци, ще започне процедура по търсене и назначаване на още една смяна работен персонал, в която ще бъдат включени началник смяна, механик, фадромист, мотокарист и допълнително сепаратори. Нашите планове са през настоящата година на входа на съоръжението да постъпят голяма част от отпадъците от Русе и района около града" - завършва изказването си Ръководителят на сепариращата инсталация Йордан Георгиев.