Средното увеличение на цената на електроенергията за битовите потребителите е 2,90%. Това каза председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов по време на брифинг за цените на електрическата и на топлинната енергия в сила от 1 юли.

Той уточни, че решението е взето днес в 14.00 часа, като отбеляза, че утвърдените днес цени са по-ниски в сравнение с приетите в доклада от 27 май. "Тогава беше предвидено среднопретегленото изменение да бъде 3,48%", допълни доц. Иванов.

"Най-важното, което предполагам интересува всички, е какви са измененията на крайните цени на ел. енергията за битовите потребители, считано от 1 юли 2019 г. Изменението е както следва. За ЧЕЗ - 2,90%, за EVN - 2,97%, за ЕНЕРГО-ПРО - 2 80 %", каза още председателят на КЕВР.

Средното изменение на цената на топлинната енергия е 3,53%, каза още шефът на КЕВР.

По думите му допреди месец предвиденото изменение в цената на топлинната енергия е било 4,50 %.

Доц. Иванов даде данни за цената на топлинната енергия за отделните топлофикации. "Цената на топлинната енергия за "Топлофикация София" се увеличава с 3,06% при предвидени преди месец 4,30%. Цената на "Топлофикация - Разград", където увеличението беше най-голямо - 17,53% се актуализира на 8,59%. Т.е. наполовина. Също така цената на топлинната енергия на "Топлофикация Габрово" от 12,53% намалява на малко под 10%. Топлофикация "Враца" намалението е близо два пъти - от 7,52% цената намалявана 3,80 %", каза още доц. Иванов.

Таксата "задължение към обществото" намалява от 20,49 лв./МВтч на 19,57 лв./ МВтч, а цената на базовата енергия се запазва 89 лв./ МВтч, каза още Иванов. "

"Задължението към обществото, което беше определено в доклада на работната група на 27 май тази година беше 20,49 лв./МВтч. В резултат на постъпленията в по-голям размер на приходите на енергийния фонда и тяхното отчитане от работната група, добавката задължение към обществото намалява на 19,57 лв./ МВтч. Искам да отбележа, че тъй като всяко количество електроенергия, потребявано в страната се облага и с тази добавка "задължение към обществото", нейното намаляване е един положителен фактор както за бизнеса, така и за битовите потребители", допълни доц. Иванов.

На въпрос дали се запазва цената на базовата енергия, той уточни, че се запазва и е 89.00 лв./ МВтч