Промените в Закона за местните данъци и такси, предложени от Министерския съвет, бяха одобрени на първо четене със 112 гласа "за" - ГЕРБ и "Обединени патриоти", 38 - "против" и 33-ма въздържали се.

МС въвежда принципа ”замърсителят плаща” за такса смет >>>

Според мотивите на МС принципът „замърсителят плаща“ представлява финансов стимул, както за лицата да намалят количеството на генерираните отпадъци, така и за общините – да оптимизират разходите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците.

Предлага се водеща основа за определяне размера на такса смет да бъде количеството на битовите отпадъци. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2019 година.

В момента таксата за битови отпадъци се изчислява въз основа на данъчната оценка на имота, без да се обвързва с реално генерираното количество на отпадъците.

По време на дебата в пленарна зала председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова (ГЕРБ) заяви, че законопроектът предвижда по-ясно дефиниране на разходите, които е допустимо да бъдат включени при определяне размера на таксата.

Тя обясни, че една от целите е справедливото разпределение на таксата за битовите отпадъци. И даде следните цифри - от 2010 г. до 2015 г. приходите от такса битови отпадъци са се увеличили от над 400 млн. на над 500 млн лв., в същото време се отчита намаление на генерираните отпадъци т.е. някъде, по думите й, има бъг в системата.

С промените ще се сложи край на това, подчерта Стоянова.

Според други данни, цитирани от нея, по рециклиране на опаковки сме на средните нива на ЕС, но по компостиране на отпадъците сме на последно място.

План-сметката ще е унифицирана, регламентира още проектът.

За прозрачност при определянето на разходите по нея е предложен ред за провеждането на обществено обсъждане преди одобряването, както и публикуване на обобщените данни от нея на интернет страниците на общините и на Националното сдружение на общините в Република България - на годишна база.

Предвижда се още проектът на решение за приемане на конкретните основи и проектът на доклад на вносителя преди внасянето им за разглеждане на заседание на общинския съвет да се публикуват на интернет страницата на общината за обществено обсъждане.

По време на дебатите народният представител от БСП Дора Янкова обясни, че парламентарната група ще се въздържи или ще бъде против, защото кметовете предупреждават, че таксата смет ще се вдигне.

Чух, че кметът на Димитровград е изчислил, че в селцата таксата смет ще се вдигне 10 пъти“, коментира Янкова. Тя се обърна към ГЕРБ и заяви, че са обещали данъците да не се увеличат, затова големият проблем, ако приемат промените чисто политически си е техен.

„Предупреждаваме гражданите, че ще се увеличи такса смет, общините не са готови да създадат такава организация“, заяви още Янкова.

Депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова обясни, че общините трябва да бъдат по-гъвкави, като никой не ги задължава да приемат една основа за прилагане на мярката за такса смет и тя може да бъде и комбинация.

„Необходима е сериозна подготовка на общините, в законопроекта е предвидена 1 година. Имаме призив от общините този срок да се удължи“, посочи Стоянова и допълни, че между четенията ще се разгледа това предложение и всякакви други конструктивни предложения по механизма за образуване на разходите в план-сметката от битови отпадъци.

Манол Генов от БСП заяви, че вариантите, които се предлагат в законопроекта, не дават достатъчно светлина, а в оценката за въздействие няма реални данни.

„Съгласен съм, че трябва да има механизми кметовете и общинските съвети да бъдат принудени така да бъде организирана работата, за да са заинтересовани от намаляване на депонираните отпадъци“, посочи той.

Депутатът зададе въпрос на Менда Стоянова ако е кмет на Пловдив как ще преброи хората в кв. „Столипиново“, как ще определи размера на таксата и как ще я вземе.

„Това е голям пропуск в закона, не може всички да плащаме, а някои да не плащат“, коментира Манол Генов.

Александър Ненков от ГЕРБ посочи, че основната събирателна на законопроекта е реформа в този сектор. „Няма нищо по-важно от това да има прозрачност как се събира таксата смет и тя да бъде справедливо разпределена“, заяви той.

Танер Али (ДПС) поиска минимум с година отлагане приемането на закона, тъй като общините са специфични сами за себе си. По думите му, най-малките общини ще плащат най-много за транспортиране на отпадъците, тъй като са най-далеч от сепариращите инсталации. От ДПС предложиха националното сдружение на общините да изработи чиста методика за класификация на общините, както при европроектите.

Общините срещу бизнеса за такса смет >>>