Със заповед на министъра на отбраната е обявен конкурс за заемане на 100 вакантни длъжности за матроси във военните формирования от Военноморските сили в гарнизони Варна и Бургас, съобщиха от военното ведомство.

Кандидатите за служба във ВМС трябва да подадат до 25 април т.г. писмено заявление до командира на ВМС чрез структурите на Централното военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене.

Конкурсът ще се състои по график от 28 до 30 май във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" и от 4 до 5 юни в Информационния център на ВМС. Той включва изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване с кандидатите. Особеното в изпита за определяне на физическата годност на кандидатите е, че освен упражнения по бягане, коремни преси и лицеви опори, за някои от вакантните матроски длъжности са включени и упражнения по плуване - свободен стил на 100 и 1000 метра и плуване под вода.

Във военните формирования на ВМС в гарнизона Варна са обявени 75 места. Там се търсят шофьори, охранители, топогеодезисти, пожарникари, радиотелеграфисти, радиомеханици, електротехници, картечари, санитари, готвачи и др. специалности.

Във военните формирования на ВМС в гарнизона Бургас са обявени 25 вакантни длъжности за матроси, сред които за електромеханик, хидроакустик, трюмен машинист, електромонтьор, шофьор.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, и необходимите документи са посочени в обявата за конкурса, публикувана в интернет страницата на Министерството на отбраната днес. Информация за всеки етап от конкурса ще бъде публикувана на интернет страницата на ВМС /www.navy.mod.bg в раздела "Новини"/.

Освен на посочените в обявата телефони, кандидатите за участие в конкурса могат да получат допълнителна информация по време на информационните борси в рамките на кампанията "Бъди войник", както и на единния национален телефон: 0700 20 407.