Продължаваме изграждането на два отливни канала в индустриална зона "Хладилника - Витоша", район "Лозенец", съобщиха от "Софийска вода".

Във връзка с ремонтната дейност е създадена временна организация на движението oт 5 до 22 февруари в рамките на кръстовището бул. "Черни връх" и ул. "Филип Кутев". По посока Център, в кръстовището, движението е ограничено в една лента.

Инвестиционният проект на "Софийска вода" е с прогнозна стойност 1 835 000 лева. С реализирането му ще се подобри качеството на канализацията за живеещите в кв. "Кръстова вада - изток", както и за имотите, прилежащи към бул. "Черни връх". Осъществяването му ще осигури и отвеждането на дъждовните води от района, като по този начин ще бъде предотвратен рискът от наводнения на имоти.

Проектът предвижда строителство на отливни канали по ул. "Филип Кутев" в участъка от бул. "Черно връх" до ул. "Атанас Дуков" и по ул. "Хижите" от ул. "Атанас Дуков" до Драгалевска река. Новите канали се изграждат от стъклопластови тръби с диаметър 1800мм и 14000 мм, като общата им дължина е 517м.

Реализацията на двата отливни канала ще подобри функционирането на канализационната система по бул. "Черни връх" и на кв. "Кръстова вада - изток", като осигури отвеждане на дъждовните води към р. Драгалевска.