Световната банка прогнозира, че 12 крупни продукта от българската трапеза ще поскъпнат с 1-2 стотинки за кг или литър след въвеждането на тол системата. Актуализираният анализ е възложен от Агенцията "Пътна инфраструктура". Заключенията му се доближават до тези на българските експерти, каза пред БНР Олег Асенов, който е член на УС. 

"Очакваме прогнозите, които колегите от Световната банка са направили в актуализирания си анализ, да са близки до реалността, която ще се случи след въвеждане на тол системата", коментира още Асенов.

По думите му наблюденията в други държави по отношение на въвеждането на тол такси показва, че прогнозите са задължителни.

"Например в Германия имаше прогнози от 7 - 8% повишение на стоките и свързаните с тях услуги, а реалното повишение беше по-малко от 0.15% след въвеждане на тол системата“, каза проф. Асенов.

Той уточни, че очакванията за поскъпване на таксите след въвеждане на тол системата ще са не повече от 1 - 2 стотинки. Проф. Олег Асенов коментира и исканията на превозвачите.

„С колегите от транспортния бранш водим конструктивен диалог, днешният форум е още една стъпка в намирането на консенсуса и баланса. Въвеждането на тол системата е не просто техническо действие, това е инфраструктурна реформа, която засяга много страни. Тези страни трябва да намерят консенсусния начин за това въвеждане, за да бъде тя ефективна. Разговаряме от гледна точка на техните искания има чуваемост. Опитваме се съвместно със Световна банка да намерим оптималните модели, за да можем заедно с ясното разбиране за тази реформа да я въведем“, обясни той.

„В момента разглеждаме стартови 12 варианта, от които тръгнахме. Доразработихме от тях още няколко подварианта. Всички тях сме предоставили на превозвачите, днес също ще ги разискваме. Щом има диалог, щом има и този форум, щом има и срещи на седмична база въвеждаме, отчитаме, че има желание от страна на държавата за дискусия, има желание да намерим и да чуем всички страни и да вървим напред“, добави още проф. Асенов.

Според проф. Асенов таксите в тол системата спазват практиките въведени в останалите европейски страни.

„Да, съобразено е, основният критерий, който ние сме приложили при определянето на обхвата на мрежата, е колко е натоварена тази пътна мрежа от пътен трафик. Ние сме анализирали различни данни, с които разполагаме от 2015 до сега, анализирали сме трафика. В покритието, което в момента се предлага, влизат сегменти, които имаме ясна информация, че се натоварват включително и с транзитен трафик. Това беше едно от исканията на превозвачите“, посочи още той.

„При въвеждането на тол системата, ние да таксуваме така пътищата на България, че и транзитният трафик, който е един от основните фактори, рушащ пътната инфраструктура, да бъде обхванат като маршрут. Ние спазваме добрите практики, защото европейските практики изискват равнопоставеност на различните видове трафик“, допълни проф. Олег Аснов.