Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник днес издаде принудителна административна мярка за спиране на дейността на парогенератори 4 и 5 на "Топлофикация - Перник", съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво - биомаса, в нарушение на издаденото комплексно разрешително на дружеството. Спирането ще бъде извършено, като се преустанови подаването на горива към котлите с цел принудително извеждане от експлоатация.

Срокът на действие на мярката е до изпълнение на условията на действащото комплексно разрешително. Във връзка с разпореждане на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприе незабавни действия за извършване на проверки на място в "Топлофикация - Перник" АД, ТЕЦ " Бобов дол" ЕАД, "Топлофикация - Сливен" ЕАД и ТЕЦ "Брикел" ЕАД, посочват от ведомството. Проверките се извършват от командировани служители на регионални инспекции по околната среда и водите, които са различни от тези, на чиято територия се намират проверяваните дружества.

 Най-напреднала е проверката на територията на Перник - "Топлофикация-Перник" е приоритет най-вече заради твърденията на хората, че там въздухът е замърсен, оповести малко по-рано говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова по повод проверките в 4 ТЕЦ-а в страната заради предполагаемо замърсяване на околната среда.

"Замърсяването застрашава здравето и живота на българските граждани", заяви говорителят на главния прокурор. Тя добави, че веднага се е провело работно съвещание с участието на главния прокурор, министъра на вътрешните работи, министъра на околната среда и водите и председателя на ДАНС.

"Информацията на главния прокурор вчера бе за тези 4 ТЕЦ-а. Доколкото застрашаването на здравето на хората представлява най-сериозният приоритет на прокуратурата и на всички, още не знаем дали е било налице замърсяване на природната среда, тепърва ще установим", каза Румяна Арнаудова.

Тя изтъкна, че при наличие на нарушения, министерството на околната среда и водите "би следвало да предприеме принудителни административни мерки - тежки имуществени санкции, както и запечатване на обектите, на предприятието. Ако в резултат на извършени действия на конкретно физическо лице се докаже, че е извършено престъпление, ще бъдем уведомени, за да пристъпил към наказателно производство", добави Румяна Арнаудова, като уточни, че към момента прокуратурата не разполага с такива данни.

По думите й срокът от един месец, разпореден от главния прокурор за проверката, може да бъде удължен до 3 месеца.

"С оглед интензитета на предприетите действия очакваме този срок да бъде доста по-кратък от заложения първоначално от главния прокурор", поясни тя.

Всички разпоредени от главния прокурор проверки за спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците ще бъдат извършени от МОСВ в указания срок от един месец. Ще бъдат проверени издадените разрешителни за съхранение и изгаряне на отпадъци, документите за осъществяване на производствената дейност на топлофикационните дружества; видът и количеството съхранявани и използвани за горене отпадъци и съответствието им с документацията на дружествата. На прокуратурата ще бъдат предоставени и данни за извършени измервания и проби.