Община Созопол започна проверка за неправомерно къмпингуване след постъпили сигнали, съобщават от администрацията.

Със своя заповед кметът Тихомир Янакиев определи комисия, която да извърши проверка на къмпинги, зони за къмпингуване и територии в близост до плажовете. Целта е да се провери спазването на действащото законодателство и при нарушения да се предприемат нужните мерки.

Във връзка с огромния медиен интерес и недоволството на голяма част от местните жители по казуса с плаж "Смокиня" от община Созопол припомнят, че със свое писмо до Министерство на туризма Община Созопол предлага да бъдат регламентирани дейностите по експлоатацията на плажовете. Администрацията иска да се забрани изграждането на диги на плажове, при които не се наблюдава ерозия. Настояват също да се забрани разстилането на пясъка с тежка или лека механизация с цел разширяване на концесионната площ, както и да се опише начина за санитарно-хигиенно поддържане на плаж.

В момента в администрацията са постъпили уведомителни писма от концесионери на 8 плажа на територията на общината за предприемане на действия по почистване и подготовка на плажните ивици в изпълнение на концесионния им договор.

Община Созопол няма правомощия да контролира концесионните отношения, както и в ЗУЧК е упоменато - контрол се извършва от концедента по концесионния договор. Но от администрацията обръщат внимание на факта, че агресивните действия по почистване са в разрез с чл.2 т.6 на същия закон, който задължава опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.