От Инспекцията по труда докладват за увеличение на работата без трудови договори, на заплати, които се различават от действителните, които се взимат, има и много сигнали за нарушения при безопасността на работа. Върна се явлението по ведомост получаваш 1000 лева, в плик под масата получаваш още 1000 лева. Това заяви пред БНТ Гълъб Донев, служебен министър на труда и социалната политика.

По думите му изплащането на 50 лева заради кризата като помощ трябва да продължи.

"Увеличението на пенсиите от 1 юли с 5% не е достатъчно. То ще обхване всички пенсионери, ще се увеличи и прагът за получаване на енергийни помощи. С политически решения се наруши балансът в системата. Много граждани са с голям трудов стаж 43 години и ниска пенсия или равна на тази с по-нисък стаж. Когато има вмешателство се получават разминавания. И осигурителният стаж, и осигурителният доход, върху който са правени осигурителни вноски, влияят върху размера на пенсията", добави социалният министър.

Той коментира и предложението за преизчисляване на пенсиите с нов осигурителен доход от 2018 година.

"Необходими са милиард и половина - 2 милиарда, тези пари в момента ги няма в бюджета на Държавното обществено осигуряване, трябва да дойдат от актуализация на бюджета или от преразпределение на други разходи, но това може да се случи при редовно правителство и работещ парламент", каза още Гълъб Донев.

Той поясни, че на дневна база безработицата е 5,23 процента, което е добър признак.

"Осигуряват се работни места, за които няма подходящи кандидати. Има дисбаланс - интересът между търсене и предлагане не може да се срещне", каза още Гълъб Донев.