В мизерия и лоши хигиенни условия пребивават настанените възрастни хора в Дома за дементни в село Горско Косово. Това е заключението на проверката, която бе разпоредена от социалния министър Деница Сачева на Агенцията за социално подпомагане (АСП). 

Резултатите потвърдиха констатациите на омбудсмана Диана Ковачева, която алармира за изключително лошите условия на живот в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово, община Сухиндол. Заключението бе оповестено от пресцентъра на Ковачева. 

На 2 януари тази година, след направена проверка, тя сезира главния прокурор за изключително тежки условия в дома, за нарушени човешки права и за високия процент на смъртност в него.

От 8 януари, със заповед на АСП е преустановено настаняването на нови лица.

"Предстои изследване на желанието на потребителите на дома за преместване на част от тях в други специализирани институции за хора с деменция. При нежелание от страна на потребителите, АСП поетапно ще намалява капацитета на дома до достигане на капацитет от 30 места", пише в отговора си АСП.

Агенцията ще предложи домът в Горско Косово да бъде включен във втория план за действие. Той предвижда закриване на дома чрез изграждане на центрове за грижа за настанените лица и извеждане на всички потребители, се казва още в писмото.

Изпълнителният директор на АСП информира, че в резултат на проверката е констатирано, че капацитетът на дома е от 60 места, като действително заетите към деня на извършването й са 58 - като едно лице е било в домашен отпуск.

"Броят на спалните и санитарните помещения е недостатъчен спрямо броя на настанените лица, спалните помещения не са мебелирани и оборудвани по подходящ начин, съобразно установените потребности и личния избор на потребителите, мониторинговата система за повикване не функционира", е изводът на АСП.

Омбудсманът алармира, че домовете, в които се настаняват хора с деменция, в повечето случаи са отдалечени от населените места, трудно достъпни, което препятства медицинските грижи, включително осигуряването на спешна медицинска или специализирана помощ, каквато е рехабилитацията.

"Наясно сме, че хората, които работят в тези домове, не са добре платени, че са натоварени психически и физически, че има дефицит на кадри, но, за съжаление, това се отразява върху качеството на грижата, която не е на необходимото ниво", подчерта доц. Ковачева. По думите й всички препоръки на членовете на мониторинговия орган ще бъдат отразени в годишния доклад на Националния превантивен механизъм, който ще бъде представен през февруари 2020 г.

Миналата седмица от прокуратурата оповестиха, че няма извършени противозаконни или злонамерени действия, които да са допринесли за високата смъртност сред настанените в този Дом за деменция. До подобни подозрения се стигна след като Диана Ковачева алармира, че за изминалата година в дома са починали 24 души. 

От социалното министерство са обявили, че от 1 март 2020 г. се предвижда Национална програма за грижи в домашна среда, но дотогава хората остават без подкрепа.