11 деца на 4- и 5-годишна възраст и помощник-готвач са диагностицирани със салмонелна инфекция в Детска градина № 4 "Бреза" в Стара Загора. Предприети са всички мерки за ограничаване на инфекцията, съобщиха от РЗИ - Стара Загора.

9 от децата и помощник-готвачът в детското заведение са здрави заразоносители и са открити активно, чрез извършени микробиологични изследвания за чревно носителство.

След изолирането на първите деца е извършена крайна дезинфекция на помещенията от засегнатата група и кухненски блок. Взети са проби от външна среда и проби от храните, които са с негативни резултати.

Поради установения положителен резултат на помощник-готвач се предприемат изследвания на всички деца и на работещите в детската градина за чревно носителство, както и извършване на повторна крайна дезинфекция на всички помещения от детската градина.

С цел прекъсване на разпространението на инфекцията, 23 април се обявява за неучебен ден за детската градина. От 24 април ще се приемат деца само с отрицателни резултати за бактериално носителство.