Най-старото висше учебно заведение в страната обяви допълнителен прием за 800 места, които са субсидирани от държавата.

4 578 новоприети студенти са се записали след приключване на трите класирания в кандидат-студентската кампания за учебната 2019/2020 година на Софийския университет "Св. Климент Охридски". 23 от тях са лауреати от национални и международни състезания и олимпиади.

1280 са незаети места след вече приключилото класиране, за които висшето училище обявява допълнителен прием. От тях 800 са за специалности, субсидирани от държавата, а 480 за специалности срещу заплащане от страна на студентите.

Срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием е от 9 до 13 септември. Класирането ще бъде обявено на 17 септември, а записването ще бъде от 18 до 20 септември.