Столична община представи пилотна програма "Културно наследство", която ще подпомага собственици на сгради в София, които са културна ценност, каза на пресконференция кметът Йорданка Фандъкова.

На територията на София има над 1400 недвижими културни ценности от различни епохи, като близо 60 процента от тях са в центъра на града. До момента в централната градска част са възстановени 118 сгради със статут на единична културна ценност. Само в район "Възраждане" са възстановени 42 частни стари сгради, а сега се правят процедури по консервация и реставрация на още 13 сгради, паметници на културата, които се намират в района, посочи кметът.

Пилотна програма ще подпомага процеса на проектиране на сгради, които са културна ценност. Опитът е взет от парижкия район Маре, с който СО си сътрудничи. Във френската столица държавата и общината са подкрепили собственици по-бързо да възстановят имоти, паметници на културата.

По програмата "Културно наследство" ще могат да кандидатстват собственици на сгради, които са паметници на културата. Сградите трябва да са недвижими културни ценности от категориите с национално значение, с местно значение, с ансамблово значение и за сведение, и да се намират на територията на Столичната община.

По програмата няма да се предоставят финансови средства, а ще се изготвя проектната документация, както и ще се представя последващ авторски надзор при изпълнение на дейностите. Изготвените инвестиционни проекти ще са за укрепвания, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности и ще се правят от проектанти, избрани от Столичната община по Закона за обществените поръчки. Срещу тази помощ собствениците на сгради ще поемат много сериозен ангажимент да извършат предвидените дейности в 3-годишен срок, ако това не се случи, те ще бъдат длъжни да възстановят средствата, каза Фандъкова.

Предстои проектът на програмата да бъде качен на сайта на Столичната община за обществено обсъждане в рамките на един месец, а след това да бъде разгледан и от Столичния общински съвет. Общият размер на финансовия ресурс на пилотната фаза на програма, която ще се реализира през 2019 г., е 300 000 лв., които ще се осигурят целево от общинския бюджет след решение на СОС. Максималният размер на един проект ще е до 75 000 лв.