Приключи националното външно оценяване на четвъртокласниците. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.  То се проведе по познатите от предходните години изисквания за организацията и формата на изпитванията по четирите учебни предмета - български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата.

Над 60 500 ученици от 1796 училища се включиха в изпитите.  Резултатите са показателни за висока степен на постигане на държавните образователни изисквания за учебното съдържание за началния етап на основното образование: по БЕЛ - 77,69 на сто, по математика - 75,25 процента, по "Човекът и обществото" - 77,80 на сто, по "Човекът и природата" - 81,28 на сто, информират от пресцентъра на МОН.

Резултатите са съизмерими с тези от предходните години. Най-високи продължават да са постиженията по човекът и природата. Тенденция към повишение показват и резултатите по БЕЛ - те са с 5,01 на сто по-високи в сравнение с 2018 г. и с 6,02 процента по-високи в сравнение с 2017 г.

По останалите учебни предмети резултатите са в близък диапазон - по математика са с 1,69 на сто по-ниски в сравнение с 2018 г., но с 4,95 процента по-високи в сравнение с 2017 г. Понижението по "Човекът и обществото" спрямо предходната година е 4,44 на сто, а по "Човекът и природата" - с 1,53 процента.

Според общия среден резултат от четирите предмета за поредна година най-висока успеваемост имат учениците от Смолян, София-град и Варна. На последните места по три от четирите учебни предмета се подреждат Шумен, Монтана и Сливен, а по БЕЛ - Монтана, Силистра и Сливен.

Най-ниските резултати са отчетени за въпросите със свободен отговор, които предполагат допълване или създаване на кратък текст. За въпросите с избираем отговор се запазва тенденцията за висока постижимост.

За разлика от предходни години, се отчитат по-високи резултати по критериите от диктовката.