Пет европейски града и разработчици на технологии обединиха усилия за изобретяване на нови дигитални решения, чрез които да подобрят управлението на водната и канализационната инфраструктура на континента. Чрез проекта Digital Water City, водните дружества, опериращи в София, Париж, Берлин, Копенхаген и Милано, ще внедряват различни интелигентни цифрови технологии, за да засилят интегрираното управление на водните системи. За разработването на иновациите те си сътрудничат с общини, софтуерни компании, а също и изследователски институти като Университета Сорбона, Миланския университет и др. Тестваните по време на проекта нови цифрови технологии, ще бъдат сравнени и оценени спрямо настоящите практики.

В София се внедряват две иновации по проекта - температурни сензори за наблюдение преливането в канализацията и дюза с камера за почистване на канализацията. Първите ще се тестват и в Берлин.

Защо е важно да се следи преливането? Дъждопреливните съоръжения са част от канализационната мрежа, които разтоварват системата по време на дъжд, за да не се допускат наводнения в имотите на потребителите. По време на дъжд водата е достатъчно разредена и не застрашава реките от сериозно замърсяване. Преливане в сухо време обаче не трябва да се допуска, защото отпадъчната вода е замърсена и не бива да попада в реките.

"Софийска вода", част от Веолия, вече монтира 10 комплекта от нискобюджетните температурни сензори за наблюдение на преливането, които са в "офлайн" режим. Те е вече събират данни, които после ще бъдат заредени в уеб-платформа, разработвана в рамките на проекта. Принципът им на работа е, че в дъждопреливник се монтират два сензора - един потопен във водата и един в най-ниската част от преливния ръб. Те събират данни за температурата, а разликата между показанията на двата датчика показва, дали има преливане. Предстои да бъдат монтирани и 36 сензора, на ключови места, в "онлайн" режим. По този начин ВиК операторите ще получават информация в реално време и ще могат да реагират бързо в случай на преливане на води в речните корита.

Интелигентна комбинация от HD камера, дюза за почистване на канализацията и безжична комуникация е другото дигитално решение. С тази технология едновременно ще се почистват участъци от канализацията, ще се следи за качеството на почистването и ще се проследява има ли структурни нарушения по мрежата.

"Участието ни в проекта не само нареди София до дигиталните водни градове на Европа, но и ни дава възможност с екип от специалисти на световно ниво да обменяме опит, да разработваме технологии и да внедряваме практични решения за модернизирано управление на ВиК мрежата. Заедно създаваме бъдещото по-добро и умно управление на водните системи.", коментира Васил Тренев, изпълнителен директор на "Софийска вода", част от Веолия. Конкретно устройствата, които се внедряват в столицата, позволяват в реално време да се следи има ли преливане от канализацията към речните корита, да се прави мониторинг на канализацията, да се почиства системата и респективно да се предприемат мерки, където се налага, допълни той.

Водната и канализационната инфраструктура в Европа са подложени на изключително голямо експлоатационно натоварване. Годишно в Европейския съюз се инвестират 45 милиарда евро във ВиК мрежата. Тенденцията е тази цифра да се удвои през следващото десетилетие, за да може да се модернизира цялостната инфраструктура и градовете да се справят с предизвикателствата от изменението на климата. Цифровите технологии са ключов фактор за постигането на тази модернизация и именно с тази цел е създаден и проектът Digital Water City. В рамките на проекта вече са разработени 15 цифрови решения, които в момента се тестват. Те обхващат цялата гама от иновативни цифрови технологии, като добавена реалност, мобилни технологии, облачни изчисления, сензори, мониторинг в реално време, изкуствен интелект, прогнозна аналитика, моделиране и софтуер с отворен код. Проектът е с продължителност три години и пет месеца, изпълнява се в градските и извънградските зони на София, Берлин, Копенхаген, Милано и Париж и обслужва 30 милиона европейски граждани. Той се финансира по програма Horison 2020 на Европейския съюз, като "Софийска вода" ще участва с 30% съфинансиране www.digital-water.city.

Как точно се случва изпълнението на проекта реално в София можете да видите и във видеото тук: