София в рамките на десет години - между 2009 и 2019 г., е успяла да увеличи своето население с почти 80 000 души. Това съобщи икономистът от Института за пазарна икономика /ИПИ/ Адриан Николов при онлайн представянето на анализ на ИПИ за икономическото и социалното развитие на областите в Южна България, предаде БТА.

Едновременно с това само една област от Южна България е успяла да увеличи населението си - Кърджали - с около 3500 човека, коментира Николов, като уточни, че и там, както и в София, големият фактор за увеличението на населението е механичното му движение, а не това, че има баланс между раждаемост и смъртност.

Останалите области са на загуба, като най-тежко е положението в Пазарджик и Стара Загора, които губят по почти 38 000 души всяка.Икономистът акцентира на интересната позиция на двете области - Пазарджик е между Пловдив и София, а Стара Загора е между Бургас и Пловдив, и допълни, че хората, които са напуснали тези области, най-вероятно именно там са се насочили.

Николов подчерта, че в тази ситуация освен София няма печеливш и допълни, че това е обяснението до някаква степен и за динамиката на цените на жилищата през последните няколко години, за острия недостиг на места в детските градини, за проблемите в инфраструктурата, която особено в по-новите квартали, не може да навакса на този бърз ръст на населението.

86 000 са заетите в ИКТ сектора в столицата

Продължава ръстът на заетите в сектора на Информационни и комуникативни технологии (ИКТ) в София и през 2019 г. техният брой е 86 000 души. Те получават заплати над максималния осигурителен праг. В Южния централен район също има ръст на заетите в този сектор, като това се дължи основно на Пловдив, където работещите в ИКТ вече са 5900 души, съобщи икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев при онлайн представянето на данни за икономическото и социалното развитие на областите в Южна България.

В Югоизточния район почти не се отчита съществен ръст в този вид заетост и техният брой за целия район е около 2200 души, като половината от тях са в Бургас, а около 700 са в Стара Загора.

Икономистът изтъкна, че в Южна България навсякъде се отчита нарастване на заплатите, особено в периода 2016 г. - 2019 г. - от над десет на сто и в частния сектор. В Югозападния регион и столицата близо 1600 лева е средната заплата, като в Благоевград заплатите са по-ниски. В Южния централен и в Югоизточния райони има сходни нива на заплащане заради влиянието на енергийния комплекс.

Икономистът прогнозира, базирайки се на данни от предишни кризи, че в такъв труден период, когато бъдат засегнати нископлатени работни места - в хотелиерството и ресторантьорството, където има и сив сектор, средната заплата ще се увеличава.