Столичната община стана част от учредителите на Европейския клуб за политики "Култура и креативност", който ще подкрепя и инициира иновации в политиките на местно ниво за културните и творческите сектори и индустрии.

Председателят на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие Малина Едрева участва в шестото издание на Европейския фестивал "Креативна бюрокрация" в Берлин, където бе създадена новата инициатива. В германската столица тя представи постигнатото от Столична община в подкрепата на творческите индустрии и културата, както и визията на София за утвърждаване на сектора на образованието и културата като ключов фактор в устойчивото и приобщаващо градско развитие с активни общности и грижа за хората и околната среда.

По време на събитието Малина Едрева се включи в дискусията "Отключване на трансформативната сила на културните и творчески сектори в Европа" заедно с директора на Европейската мрежа за творчество и бизнес Бернд Фесел, зам.-кмета по култура на Милано Томасо Заки, директора на отдел "Култура и изкуства" на община Амстердам Араф Ахмадали и други.

Целта на новоучредения Клуб е да обедини европейски политици от различни области и нива на управление, за да си сътрудничат активно и да се ангажират за подобряване на администрацията и политическите програми в сферата на културните и творчески сектори и индустрии. Клубът е водеща инициатива на общност "Kултура и креативност" към Европейския институт за иновации и технологии.