Собственик на заведение в Разград е приел да плати глоба в размер на 9000 лева за нарушаване на противоепидемичните мерки, съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна.

На 41-годишния мъж са наложени пробационни мерки, изразяващи се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от година и шест месеца, с периодичност два пъти седмично, и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок.

Мъжът е бил привлечен към наказателна отговорност за това, че е нарушил мярка, с която до 28 февруари 2021 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения.

Като собственик на заведение, подсъдимият бил запознат с временните ограничения за работа, посочени в заповедта. Въпреки това, той не преустановил посещенията на стопанисвания от него нощен бар и на 14 февруари, организирал и допуснал заведението да бъде посетено от клиенти, като деянието е извършено по време на извънредна епидемична обстановка, свързана със смъртни случаи.

Подсъдимият ще трябва да заплати и направените по делото разноски в размер на 903 лева.

Одобреното от Разградския районен съд споразумение е със силата на присъда и е окончателно.