Преди около месец беше сменено ръководството на Центъра за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, тъй като имаше съмнение за това как се разпределят средствата и как се подбират проектите. Има сигнали, че може би организацията не е както трябва и затова с влизането си в Министерството на образованието и науката /МОН/, направихме анализ на настоящата ситуация и сменихме ръководството на ЦРЧР, каза служебният министър на образованието и науката на националната конференция, на която беше обявено началото на новия седемгодишен период на европейските програми "Еразъм+" и "Европейски корпус за солидарност" за 2021-2027 година.

ЦРЧР е в ролята на Национална агенция по двете европейски програми. Направихме вътрешна проверка, за да видим доколко тези сигнали са основателни, през звеното за вътрешен одит и се оказа, че има известни основания. Затова, още в началото на мандата, беше сменен ръководителят на ЦРЧР /Петьо Кънев/, каза образователният министър.

Надеждите ни са, че новото ръководство на ЦРЧР, начело с Михаил Балабанов, ще поеме по правилния път, каза на конференцията министър Денков. Той отбеляза, че разчита на Михаил Балабанов, че през следващия период ЦРЧР ще бъде пример за това как трябва да се използват европейските средства и тази отговорност тежи много. Обсъждаме конкретните мерки - как се кандидатства, как се процедират документите, как се оценяват проектите, как се оценява публичността на всяка една сделка, за да може и хората, и обществото, да са убедени, че всичко е направено правилно, обясни министър Денков.

Той каза, че вече ще се използва система на Европейската комисия за това как се определят оценителите, за да има пълна прозрачност на подбора на проектите по програмите. Трябва да има и по-голяма отчетност пред обществото - какви са предстоящите покани и какво е направено, за да се подаде информация, каза образователният министър.

Той съобщи, че е бил подсилен и екипът на ЦРЧР, включени са и служители от Министерството на младежта и спорта.