Иванка Гръбчева е дъщеря на Димитър Гръбчев и Митка Гръбчева. Родена е на 28.07.1946 г. в София. През 1966 г. се дипломира със специалност "Кино и телевизионна режисура" във Висшия институт за филмово изкуство в Бабелсберг, Германия.

От 1967 до 1991 година е режисьор в Студия за игрални филми "Бояна". От 1987 до  1991 е и художествен ръководител на творчески колектив "Алфа" в Студия за игрални филми "Бояна".

През 1984 става  преподавател по кинорежисура и филмов монтаж в катедра "Кино и телевизия" при Национална академия за театрално и филмово изкуство- до 1991 година.

От 1998 до 2004 година е преподавател по кино и телевизионна режисура във факултета по изкуства на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".

Гръбчева е награждавана с много ордени и медали.