Експертът от РИОСВ - Враца Георги Караиванов, който подаде сигнала за опасния серовъглерод на територията на бившия завод "Химко", беше съкратен, съобщи bTV.

Разследване на bTV показа как се съхранява опасното вещество. В негова подкрепа се събраха хора на протест пред предприятието.

"В сряда бях извикан от директора и той ми каза, че щатът ми се прекратява, защото няма работа", каза Георги Караиванов и допълни, че според него отстраняването му от работа е свързано с направените разкрития, защото обемът на работа не се е променил през последните 4 години.

След фалита на бившия завод "Химко", на територията му остават 110 тона серовъглерод. Химичното вещество е разположено в резервоари, потопени във водни басейни. През годините експертни комисии многократно са съставяли протоколи с предписания за безопасно съхранение. Не всички са изпълнени.

"По одобрен от министъра на околната среда план, 2019 г. имам общо 37 проверки, като пет от тях са за високорисковите и нискорисковите предприятия на област Враца", допълни бившият служител на РИОСВ - Враца.

 Шефът на РИОСВ-Враца Христо Христов твърди, че недостатъчният брой проверки са причината за съкращаване на щата.

Фирмата, която съхранява серовъглерода е "Камибо" ООД. Според търговския регистър от 2016 г. фирмата е собственост на депутата Станислав Попов. След разкритията на bTV собственикът започна процедура по търсене на фирма, която да извози серовъглерода. Той твърди, че това ще стане във втората половина на месец юли.