Външното оценяване след 4 и 10 клас е задължително по закон, така че от гледна на това то няма да отпадне. Това каза пред БНР Евгения Костадинова, директор на дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в Министерството на образованието и науката.

"Националното външно оценяване важи за 4,7 и 10 клас според нормативната уредба - то е задължително за тези класове. Ако ученик не се яви, трябва да представи бележка за уважителни причини, защо се е наложило това - това важи и за външното оценяване за учениците от 10 клас", обяви тя.

Според нея оценките от външното оценяване за 10 клас се отразяват в удостоверението за завършен първи гимназиален етап -те не балообразуват дипломата за средно образование, а дипломата за средно образование отчита успеха от 11 и 12 клас.

"То е важно, защото дава информация за пропуските и напредъка на конкретния ученик, оценката му не е дадена от преподаващия му учител, а е уловила базовите му умения, придобити в целия етап - така че външното оценяване е важно и за ученика, и за родителя", добави Костадинова.

Външното оценяване дава и информация за качеството на образователната ни система - на национално и регионално равнище, също и дали е адекватно обучението за съответната възрастова група.

"За 10 клас външното оценяване е също много важно, за една част от учениците, които учат в обединени училища и въз основа на резултатите от това оценяване сменят училището си", каза още експертът.

Костадинова допълни, че още през август месец на сайта на МОН е публикувана информация как ще изглеждат външните оценявания и кои ключови резултати от обучението ще бъдат измервани на изпитите.