Книжките не са от задължителните за подмяна документи и не се знае колко от нередовните свидетелства се ползват.

От 19 януари догодина, започва издаването на нови шофьорски книжки, намалява се и наполовина срокът на валидност на документите за професионалните шофьори. Книжките, издадени преди това, обаче, ще важат 10 години без ограничения и няма да се налага преиздаване. Най-често шофьорите просто не забелязват до кога е валидна книжката им. Така при проверка, пътният полицай ги предупреждава, че трябва да си подновят документа. През последните две години, обаче, броят на неподновените шофьорски книжки рязко е нараснал.

Според Димитър Георгиев - зам.-министър на вътрешните работи българските граждани, които са с такова свидетелство не могат да управляват тяхното МПС, защо то е с изтекъл срок на валидност. От 30 до 200 лева е глобата, ако управлявате автомобил с невалидна книжка, или пък я използвате за легитимация вместо лична карта, допълни той. От МВР обещават за сега да налагат най-ниската глоба на нередовните, за да не ги натоварват с излишни разходи.

Заради влизането в сила на нова европейска директива от 19 януари 2013 година ще се издава още по-нов образец шофьорска книжка. Като на челната страна на свидетелството, там където е микрошрифта, ще бъде записано съгласно директивата, че документът е издаден и се изписва на съответния език от държавата, която го издава, какъв е неговият вид. Това, обаче, е само козметичната промяна, целта е повишаване сигурността срещу фалшификация, каза още Георгиев.

По-сериозните промени са в категориите за професионални шофьори. Ще отпадне категорията за тролейбуси, тя ще премине към категория "Д". Другата важна характеристика, която ще бъде променена, е това, че категориите "С" и "Д", които ще сменяват своята валидност на книжката си, на документа за правоуправление на МПС на всеки пет години. Така професионалните шофьори, чиито книжки изтичат скоро, имат интерес да си подновят документите до началото на следващата година, защото ще получат свидетество за управление със срок на валидност 10 години, както е в момента, а не 5 години, както ще бъде от 19 януари 2013.

Всички документи, които са за правоуправление и са издадени до 19 януари 2013 година ще имат валидност, спрамо валидността, която се издава към момента, т.е. 10 години. Тези документи няма да се подменят предсрочно. Следващата новост в шофьорските книжки ще влезе през 2018 година, когато в целия Европейски съюз ще започне да се издават свидетелства с чип, в който ще има биометрична информация за притежателя и неговото шофьорско досие. Все още се дискутира дали в чиповете да е записана кръвната група на шофьорите и съгласието за донорство.